Cơ hội việc làm tại Công ty CP Cơ khí Nhật Nam

Với phương châm lấy người lao động làm nền móng cho sự phát triển, Cơ khí Nhật Nam áp dụng các chính sách đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cung cấp mức lương cạnh tranh, phúc lợi và nhiều cơ hội để phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hãy liên hệ với Nhật Nam để nhận được vị trí và môi trường làm việc chuyên nghiệp!

    Công ty TNHH Cơ Khí Nhật Nam

    (*): Là các thông tin bắt buộc